October 3, 2017

מזל טוב! קניתם! דירת חלומותיכם כבר משורטטת יפה על הנייר בתוך קלסר מרשים שהוגש לכם במעמד הרכישה והחתימה, הבניין בבנייה ועוד מעט... ומגיעים לקומה שלכם! יש לכם בדיוק x זמן להודיע לקבלן ולאנשיו על השינויים שאתם מעוניינים לעשות בדירת חלומותיכם, כדי שאכן תהייה כזו....

הדירה הזו נרכשה ע״י זוג בשנות הגימלאות - כאשר הבניין החדש כבר היה בשלבי סיום הבניה ולא ניתן היה לערוך שינויים תכנוניים וחומריים בבית ללא השקעה כספית משמעותית. לכן, הוחלט להשאר עם התכנית הקיימת, שכללה 6 חדרים - ולמעט שינויי חשמל ותאורה מינוריים - לעבוד עם פלטת החומ...

Please reload

פוסטים חדשים
Please reload

חפש לפי תגיות
Please reload

 my.reimage@gmail.com    |   0524.716.709    |    סטודיו re-IMAGE    |    טניה אברמזון