top of page
310012504_521202720004812_6471395599290042910_n.jpeg

דירה להשקעה | חיפה

78 מ״ר 
ייעוץ ברכישה + עיצוב פנים, תכנון נגרות והום סטיילינג קומפלקט

הבעלים רכשו דירה להשקעה בליווי ״מור פלד שכירות קבועה״. 
התהליך כלל חלוקה מחדש ל-4 יח׳ סטודיו, תכנון לשיפוץ, נגרות custome made, עיצוב פנים והום סטיילינג קומפלקט - כולל העמדה לצילום שיווקי.

bottom of page